rozwiązanie problemu z błędem systemu Windows

Jak naprawić błąd bad system config info w Windows?

Zdarzyło się to każdemu z nas… pewnego pięknego dnia wstajesz, włączasz swój ulubiony komputer z Windows i… bum! Wita cię błąd „Bad System Config Info”. Jest to jeden z bardziej frustrujących błędów. Zamiast pysznej zielonej herbaty musisz teraz walczyć o odzyskanie dostępu do komputera.

W dalszej części tego artykułu przyjrzymy się bliżej tematyce błędu BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, poznając jego najczęstsze przyczyny oraz skuteczne metody naprawy. Pokażemy, jak podejść do rozwiązania błędu 0x00000074, zapewniając instrukcje naprawy, które mogą przywrócić prawidłowe działanie systemu bez potrzeby zaawansowanej wiedzy technicznej. Oprócz tego postaramy się dostarczyć praktycznych wskazówek, jak zapobiegać pojawianiu się takich błędów w przyszłości.

Co to jest błąd BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO?

Błąd BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO w systemie Windows wskazuje na problem związany z konfiguracją systemu, który może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie komputera. Najczęściej problem ten dotyczy uszkodzeń w rejestrze systemowym, które mogą wystąpić z różnych przyczyn, takich jak niekompatybilne oprogramowanie, nieudane aktualizacje systemu czy nieprawidłowe modyfikacje ustawień systemowych.

Aby rozwiązać problem, możesz spróbować przywrócić system do ostatniej znanej dobrej konfiguracji lub użyć narzędzi naprawczych dostępnych na ekranie opcji zaawansowanych. Proces ten może obejmować kilka kroków, takich jak wielokrotne restartowanie komputera, aby wywołać narzędzie do automatycznej naprawy, czy wybór opcji przywracania systemu, które pozwala cofnąć system do punktu, w którym funkcjonował poprawnie. Przed przystąpieniem do tych działań upewnij się, że wszystkie ważne dane zostały przekopiowane, aby uniknąć ich utraty.

Przyczyny występowania błędu

Błąd „bad system config info” może wynikać z kilku różnych problemów związanych z konfiguracją systemową komputera. Najczęściej spotykane przyczyny to:

 1. Uszkodzenia rejestru systemowego – jeśli gałąź rejestru „SYSTEM” jest uszkodzona lub nie została prawidłowo zamknięta, może to prowadzić do wystąpienia tego błędu. Uszkodzenia mogą być spowodowane nieprawidłowym wyłączeniem komputera, awariami systemu lub niekompatybilnym oprogramowaniem.
 2. Problemy z aktualizacjami systemu – nieudane lub niekompletne aktualizacje systemu Windows mogą spowodować konflikty w rejestrze i plikach systemowych, co prowadzi do błędów konfiguracji.
 3. Nieprawidłowe modyfikacje ustawień systemowych – niewłaściwe zmiany w konfiguracji systemowej, które mogą być wynikiem ręcznych modyfikacji przez użytkownika lub przez aplikacje trzecie, również mogą przyczynić się do wystąpienia tego błędu.
 4. Braki w kluczach lub wartościach rejestru – brakujące lub uszkodzone klucze rejestru, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, mogą uniemożliwić jego uruchomienie.

Jak naprawić błąd 0x00000074?

Aby naprawić błąd 0x00000074 w systemie Windows, można zastosować różne metody. Poniżej przedstawiono kroki, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Metoda 1 – Restart systemu

Najprostszym rozwiązaniem jest próba uruchomienia systemu ponownie. Czasami tymczasowe błędy mogą być przyczyną problemów z uruchomieniem systemu.

Metoda 2 – Diagnostyka pamięci

Użyj narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows, aby sprawdzić, czy nie występują problemy z pamięcią RAM. Błędy w pamięci mogą prowadzić do różnych problemów systemowych, w tym błędu 0x00000074.

Jeśli nie masz dostępu do systemu Windows, ale chcesz uruchomić narzędzie Diagnostyki pamięci systemu Windows, możesz to zrobić z poziomu środowiska odzyskiwania systemu (Windows Recovery Environment, WinRE) dostępnego na nośniku instalacyjnym Windows lub poprzez zaawansowane opcje rozruchu. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję jak to zrobić.

Sposób 1 – Używając nośnika instalacyjnego Windows

 • Przygotuj nośnik instalacyjny – uzyskaj nośnik instalacyjny Windows (płyta DVD/USB). Możesz go utworzyć za pomocą narzędzia do tworzenia nośników dostępnego na oficjalnej stronie Microsoft.
 • Rozruch z nośnika instalacyjnego – umieść nośnik instalacyjny w komputerze. Uruchom komputer i naciśnij klawisz wymagany do wejścia w BIOS/UEFI (zazwyczaj klawisz Del, F2 lub F12 w zależności od producenta sprzętu). Następnie zmień kolejność rozruchu, aby najpierw uruchomić system z nośnika instalacyjnego.
 • Dostęp do opcji naprawy systemu – kiedy pojawi się ekran instalacji systemu Windows, kliknij „Dalej”, a następnie wybierz „Napraw komputer” w lewym dolnym rogu.
 • Otwieranie wiersza poleceń – następnie przejdź do „Rozwiązywanie problemów” => „Opcje zaawansowane” => „Wiersz polecenia”.
 • Uruchomienie narzędzia Diagnostyki Pamięci Windows – w wierszu poleceń wpisz: mdsched.exe i naciśnij Enter. W kolejnym kroku postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić test pamięci.

Sposób 2 – Używając zaawansowanych opcji rozruchu (bez nośnika instalacyjnego)

 • Wymuś wejście w Tryb Naprawy – jeśli system Windows nie uruchamia się poprawnie, może automatycznie przejść do środowiska odzyskiwania po kilkukrotnym nieudanym uruchomieniu systemu. Możesz także wymusić wejście w tryb naprawy, przerywając proces uruchamiania systemu trzykrotnie (wyłączanie komputera przyciskiem zasilania podczas ładowania systemu).
 • Dostęp do opcji naprawy – po wymuszeniu wejścia w tryb naprawy, system Windows powinien przejść do środowiska odzyskiwania (Windows Recovery Environment – WinRE). Na ekranie wyboru opcji zaawansowanych, wybierz „Rozwiąż problemy”.
 • Wybierz opcje zaawansowane – następnie wybierz „Opcje zaawansowane”. W tym miejscu znajdziesz różne narzędzia do naprawy systemu.
 • Wybierz opcję naprawy – możesz teraz wybrać jedną z dostępnych opcji w zależności od problemu, który chcesz rozwiązać.
  • Przywracanie systemu – jeśli masz utworzone punkty przywracania, możesz przywrócić system do wcześniejszego stanu.
  • Odinstalowanie aktualizacji – możesz odinstalować ostatnie aktualizacje, które mogą być przyczyną problemów.
  • Przywracanie obrazu systemu – jeśli masz dostępny pełny obraz systemu, możesz użyć tej opcji, aby przywrócić system z tego obrazu.
  • Naprawa podczas uruchamiania – Windows spróbuje automatycznie naprawić problemy, które mogą uniemożliwiać poprawne uruchomienie systemu.
  • Wiersz polecenia – zaawansowani użytkownicy mogą użyć wiersza polecenia do uruchomienia różnych narzędzi diagnostycznych i naprawczych.
  • Ustawienia oprogramowania układowego UEFI – możesz uzyskać dostęp do ustawień UEFI/BIOS, jeżeli problem jest związany z konfiguracją sprzętową.
  • Ustawienia uruchamiania – dzięki tej opcji możesz uruchomić system w trybie awaryjnym lub z innymi opcjami uruchamiania, które mogą pomóc w diagnozowaniu i naprawie problemów.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie, aby ukończyć wybrane działanie naprawcze. Jeśli uda się rozwiązać problem, system Windows powinien się uruchomić poprawnie.

Metoda 3 – Naprawa pliku BCD

Plik BCD (Boot Configuration Data) jest fundamentalny dla procesu rozruchu systemu.  Jeśli plik BCD jest uszkodzony, system może nie być w stanie uruchomić się poprawnie, co może skutkować błędami rozruchu. Użyj narzędzia, takiego jak EasyBCD, Visual BCD Editor lub narzędzia systemowego z przełącznikiem RebuildBcd, do odbudowy pliku BCD.

Poniżej znajdziesz przykładowe scenariusze naprawy.

Sposób 1 – Naprawa BCD przy użyciu narzędzia EasyBCD

 • Pobierz i zainstaluj EasyBCD – możesz pobrać EasyBCD ze strony NeoSmart Technologies.
 • Uruchom program – otwórz EasyBCD i zaakceptuj ewentualne prośby o dostęp administracyjny.
 • Rejestrowanie poprawnego systemu – przejdź do zakładki „BCD Backup/Repair”. Następnie wybierz opcję „Recreate/Repair Boot Files” i kliknij „Perform Action”. Program automatycznie wyszuka i naprawi problemy z plikiem BCD.

Sposób 2 – Naprawa BCD przy użyciu Visual BCD Editor

 • Pobierz i zainstaluj Visual BCD Editor – możesz go znaleźć na różnych stronach z oprogramowaniem.
 • Uruchom program – otwórz Visual BCD Editor i zaakceptuj ewentualne prośby o dostęp administracyjny.
 • Odbudowanie BCD – po uruchomieniu wyświetli się interfejs graficzny z aktualnymi wpisami BCD. Możesz ręcznie modyfikować wpisy, usuwać uszkodzone i dodawać nowe.

Sposób 3 – Naprawa BCD przy użyciu narzędzia systemowego (cmd z opcją RebuildBcd)

 • Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego Windows** (DVD lub USB z instalatorem systemu).
 • Przejdź do opcji naprawy – wybierz język i inne preferencje, a następnie kliknij „Dalej”. Następnie kliknij „Napraw komputer”.
 • Otwórz wiersz polecenia – przejdź do „Rozwiązywanie problemów” => „Opcje zaawansowane” => „Wiersz polecenia”.
 • Odbuduj BCD – w wierszu polecenia wpisz komendę: bootrec /rebuildbcd. System przeszuka dyski w poszukiwaniu instalacji systemu operacyjnego i zapyta, czy chcesz dodać je do BCD. Potwierdź działanie i zatwierdź dodanie systemu do BCD.

Po zakończeniu wszystkich napraw, zamknij wiersz polecenia i uruchom ponownie komputer. Sprawdź, czy Windows poprawnie się uruchamia. Jeśli nadal pojawiają się problemy, możesz skorzystać z innych narzędzi naprawczych dostępnych podczas startu z nośnika instalacyjnego.

Metoda 4 – Aktualizacja sterowników

Nieaktualne lub uszkodzone sterowniki mogą powodować konflikty systemowe. Użyj narzędzia, jak Driver Booster, do automatycznej aktualizacji sterowników, co może rozwiązać problem.

Metoda 5 – Przywracanie systemu

Jeśli powyższe metody zawiodą, spróbuj przywrócić system do stanu, w którym wszystko działało poprawnie. Użyj funkcji przywracania systemu, aby cofnąć system do ostatniej znanej dobrej konfiguracji. Powyżej omawialiśmy już jak dostać się do opcji przywracania z poziomu trybu RE.

Zapobieganie występowaniu błędu w przyszłości

Niestety nie ma skutecznego sposobu, aby całkowicie zabezpieczyć się przed wystąpieniem błędu BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO. Jednak można zminimalizować ryzyko. W tym celu można przeprowadzić…

 • Regularne aktualizacje systemu – instalacja aktualizacji systemu operacyjnego Windows może zapobiec wielu problemom, w tym błędom konfiguracji systemu. Aktualizacje te często zawierają poprawki zabezpieczeń i usprawnienia stabilności systemu. Pamiętaj  jednak, żeby przed każdą aktualizacją wykonać kopię zapasową ważnych plików, a najlepiej wykonać pełny obraz systemu operacyjnego, przy pomocy choćby softu CloneZilla.
 • Odpowiednio zarządzać oprogramowaniem – przed instalacją nowych programów, zwłaszcza istotnie wpływających na konfigurację systemu, upewnij się, że system operacyjny jest aktualny. To zapobiegnie konfliktom, które mogą prowadzić do błędów typu bad system config info.
 • Twórz punkty przywracania – regularne tworzenie punktów przywracania systemu umożliwia łatwe powrót do poprzedniej, stabilnej konfiguracji systemu w przypadku wystąpienia problemów.
 • Diagnozuj i naprawiaj błędy rejestru – utrzymywanie rejestru systemowego w dobrym stanie poprzez stosowanie narzędzi do jego optymalizacji i naprawy może pomóc zapobiegać uszkodzeniom, które są częstą przyczyną błędu bad system config info.

Powyższe środki ostrożności mogą znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z konfiguracją systemu, co z pewnością przełoży się na wyższą stabilność i bezpieczeństwo pracy na komputerze.

Wniosek

Przeglądając różnorodne przypadki i metody naprawy błędu bad system config info, można zauważyć, że najważniejszym elementem jest uświadomienie sobie, jak ważna jest prawidłowa konfiguracja i zarządzanie systemem operacyjnym. Często problemy wynikają z nieprawidłowych działań podczas aktualizacji systemu lub błędów w rejestrze, które są krytyczne dla funkcjonowania systemu. Użytkownicy powinni regularnie tworzyć punkty przywracania systemu, co umożliwia łatwe i szybkie przywrócenie systemu do stanu sprzed wystąpienia problemów.

Jednocześnie, istotne jest, aby mieć na uwadze, że nie każda metoda naprawy będzie skuteczna dla każdego przypadku błędu bad system config info. W razie wątpliwości można zapytać specjalistę lub użytkowników na forum.

O autorze

Blog komputerowy

Na naszym blogu komputerowym znajdziesz szereg poradników dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z IT, poradniki komputerowe omawiające kwestie optymalizacji, rozwiązania popularnych problemów z oprogramowaniem i systemami operacyjnymi, w tym poradniki o urządzeniach mobilnych i ciekawostki z sektora nowych technologii. Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę zachęcamy do kontaktu.